Visie

De christelijke organisatie, Stichting Matriarchaal Centrum CarryHands, staat voor ‘helpende handen’ die professionele hulp kunnen bieden aan overwegend Surinaamse meisjes van 12 t/m 20 jaar met een door opgroei- leer- en opvoedings-moeilijkheden opgelopen achterstand (beperking) in hun ontwikkeling.
Dit zijn veelal meisjes, uit achterstands- of probleemwijken in steden en dorpen of uit het binnenland van Suriname, die door sociaal-emotionele problemen thuis en op school niet goed mee kunnen komen (leren). De ouder(s)/opvoeder(s)/verzorger(s) van deze meisjes kunnen dan bij ons aankloppen om bovengenoemde hulp te ontvangen. De stichting heeft reeds, ten behoeve van ons sociale project, een compleet huis, inclusief een leuke tuin in een woonwijk te Paramaribo tot haar beschikking gekregen. Het adres luidt: Jasmijnstraat, B.R. 15, Distrikt Paramaribo.

CarryHands staat voor geloof (in jezelf), vertrouwen, liefde, kracht en vooral wijsheid. 
Onze stichting werkt vanuit het matriarchale (vrouwelijke/moederlijke) principe met het doel: zorgen dat deze meisjes stabiel in de samenleving komen te staan en door hun voorbeeld een positieve invloed op hun leeftijdgenootjes hebben.

Door middel van coaching (vorming) en liefdevolle begeleiding van deze meisjes leren we ze de algemene (basis)vaardigheden en competenties, zoals: samenwerken, goed kunnen luisteren/communiceren, met kritiek om kunnen gaan (assertief zijn) en elkaar helpen (naastenliefde).

We nemen de meisjes mee in de verschillende opvoedingsmethoden en leren ze hoe ze hun talenten/vaardigheden kunnen ontdekken en deze (zo mogelijk) verder kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk willen we hiermee bereiken dat zij goed in de maatschappij terechtkomen, kunnen participeren en zelfstandig zichzelf van alle benodigde levensbehoeften kunnen voorzien.

Beide initiatiefnemers, Irene en Hidy, werken overigens geheel op vrijwillige basis (Pro Deo = zonder enige vergoeding).
Alle donaties zijn dan ook meer dan van harte welkom en zullen absoluut zeer nuttig en volledig (voor 100%) aan genoemd project worden besteed.

Mocht u iets kunnen of willen geven, hoe klein dan ook, bij voorbaat onze Hartelijke Dank daarvoor!

Bankgegevens / IBAN: NL29 BUNQ 2291 142 356
BUNQ-BANK is overigens een bewuste keuze, aangezien deze bank de laagst mogelijke (maandelijkse) kosten voor een zakelijke rekening berekent.

Wij zijn in overleg met de Belastingdienst om onze Stichting de ANBI-status te doen verlenen (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat uw giften aftrekbaar zijn op uw aangifte voor de InkomstenBelasting (IB).

Wij staan u graag persoonlijk of via e-mail te woord, dus schroom niet om (eventueel) nadere informatie bij ons op te vragen.

Onze Droom

CarryHands ziet een omgeving waarin het individu (het meisje) en onze gemeenschap centraal staan. Wij beogen dat het ‘ideale gezinsleven’ voor onze meisjes zoveel mogelijk kan worden hersteld.

Iedereen die deel uitmaakt van onze gemeenschap wordt aangesproken op haar rol, zorgplicht en verantwoordelijkheid. Wij bieden structuur, veiligheid, zorg (warmte) en begeleiding vanuit het reeds eerder genoemde matriarchale principe. Onze stichting bevindt zich niet buiten, maar juist midden in de samenleving en maakt deel uit van de omliggende gemeenschap.

Wat wij voor ogen hebben, is dat wij gebruik gaan maken van de eenvoudige, maar o zo waardevolle randvoorwaarden, namelijk ‘een veilige én liefdevolle omgeving’ bieden, waarbij veel geduld en persoonlijke aandacht aan onze meisjes wordt gegeven.

Een gemeenschap waar ieder individu op haar eigen manier met al haar eigenaardigheden in een respectvolle en barmhartige omgeving zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen.

Onze stichting draagt, in een veilige en vertrouwde omgeving, zorg voor:

  • Het voeren van intake- en opvolgende gesprekken met de ouder(s)/ opvoeder(s/verzorger(s) én het betreffende meisje.
  • Het aanreiken van handvaten in de sociaal-emotionele- en/of opvoedingsproblematiek van het meisje.
  • Praktische ondersteuning bij de huishoudelijke taken en creatieve activiteiten.
  • Advies bij het (indien nodig) doorverwijzen naar de juiste instanties.

CarryHands is ook een (opvang)plek waar meisjes met de hiervoor genoemde problemen tijdelijk kunnen intrekken als het thuis of in de samenleving niet naar wens gaat of zelfs escalatie/ontsporing dreigt. Voorwaarde hierbij is wel dat ouder(s)/opvoeder(s)/ verzorger(s) en kind in contact met elkaar blijven, om latere hereniging (met het gezin) weer mogelijk te maken. Ook in deze gevallen bieden wij begeleiding en nazorg aan zolang het nodig is.

Het wordt een gemeenschap waar de familiebanden weer aangehaald zullen worden. Op die manier wordt een samenleving gecreëerd, waarin liefde, respect voor elkaar, samen delen, samen bidden, en samen verantwoordelijkheid dragen, hoog in het vaandel staan, zodat wij er ook in moeilijke tijden voor elkaar kunnen zijn.

Onze gemeenschap wordt op die manier een fundament waar geduld, gehoorzaamheid, empathie en genegenheid een stevige basis vormen voor het verdere leven. Daarmee wordt een duurzaam en opbouwend proces in werking gezet dat zich verder kan uitzaaien en ontwikkelen in de maatschappij.

 

Taalkeuze Mobile