Carry Hands

Carry Hands Article 01Carry Hands staat voor de helpende handen van een moeder die hulp vraagt en krijgt van professionals. Carry Hands gaat uit van het matriachaal principe, de benaderingswijze is; de moeder als rolmodel in de opvoeding en begeleiding van hun kinderen.

Door coaching en begeleiding van jonge moeders en hun kinderen, leren we ze vaardigheden en competenties die ze missen om hun kinderen op te voeden.

Tienermoeders zelfvertrouwen ,veiligheid en zelfwaardering geven, door ze te laten ontdekken wat hun kwaliteiten zijn en dit proces in ontwikkeling te brengen.

Deze jonge moeders leren in een gemeenschap te functioneren en in hun eigen levens behoefte en dat van hun kinderen te voorzien