Visie

Carry Hands staat voor de helpende handen voor jongeren met name meisjes die hulp vragen en krijgen van professionals. Carry Hands staat voor geloof (in jezelf), vertrouwen, liefde, kracht en wijsheid.

Carry Hands gaat uit van het matriarchaal principe, met hierbij het doel; zorgen dat deze jongeren stabiel in de samenleving staan en een voorbeeld voor anderen kan uitdragen.

Door coaching en begeleiding van deze jongere meisjes , leren we ze de algemene vaardigheden en competenties; zoals , zelfvertrouwen , zelfwaardering en veiligheid.

We nemen de jongere meisjes mee in de verschillende opvoedingsmethodes hoe ze hun talenten ontdekken en deze kunnen ontwikkelen.

Hiermee hopen we te bereiken dat zij goed in de samenleving kunnen meegaan en zichzelf van alle levensbehoeftes kunnen voorzien.

Onze Droom

Wij zien een omgeving waar het individu en de gemeenschap centraal staan. Een plek voor het gezin, de moeder, de vader en de kinderen, waar het referentiekader aanwezig is dat in de geïsoleerde situatie ontbreekt. Iedereen die deel uitmaakt van deze gemeenschap wordt aangesproken op zijn/haar rol en verantwoordelijkheid. De gemeenschap biedt structuur, veiligheid en begeleiding vanuit het matriarchale principe. Een dergelijke gemeenschap dient deel uit te maken van de omliggende gemeenschap (dus niet afgescheiden, waarin de feitelijke oorzaak van afgescheidenheid ligt).

Wat wij beogen is dat wij gebruik gaan maken van de eenvoudige, mooie maar zo waardevolle randvoorwaarde voor onze samenleving en in het bijzonder onze kinderen en volgende generatie een veilige liefdevolle omgeving bieden waarbij veel geduld , persoonlijke aandacht en vooral waar ieder individu op zijn eigen manier met al haar of zijn eigenaardigheden in een liefde, respectvolle omgeving zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien.

Wij willen met ons plan functioneren als een brug tussen ouder en kind, als het tijdelijk dreigt mis te gaan. Maar ook als een brug tussen gezin/gemeenschap en samenleving.

De gemeenschap biedt in een veilige omgeving:
  • v Ondersteuning aan ouders bij opvoedingsproblemen;
  • v Antwoorden, maar ook een handreiking bij doorverwijzingen;
  • v Ondersteunende cursussen bij opvoeding;
  • v Voor het coachen van ouders en kinderen.

De gemeenschap is ook een plek waar jongeren met name meisjes tijdelijk kunnen intrekken als het thuis niet lekker gaat. Voorwaarde is dat ouder en kind in contact blijven met elkaar voor hereniging met begeleiding en nazorg zolang het nodig is.

De gemeenschap wordt een liefdevolle plek waar de jongeren ( en ouders) samen eten, spelen en waar samengewerkt wordt aan ieders persoonlijke behoeften, (sociale)vaardigheden en talenten. Het wordt een gemeenschap waar de familiebanden weer gerangschikt wordt. Waar kind, moeder, grootmoeder en de rest van de familie/buren een liefdevolle vangnet vormen met of zonder begeleiding van buitenaf. Op die manier wordt een samenleving gecreëerd, waarin liefde en respect voor elkaar, samenwerken en samen delen en verantwoordelijkheid, gemeenschapsgoed wordt zodat wij in moeilijke tijden ook voor elkaar zijn.

De gemeenschap wordt op die manier een afspiegeling van een liefdevolle jeugd waar geduld, gehoorzaamheid, respect en vooral warmte en liefdevolle genegenheid een stevige basis heeft voor ons verdere leven. Daarmee wordt een duurzaam proces in werking gezet wat zich kan uitzaaien.